Διαφορετική και επιλεκτική μεταχείριση προς ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων του Δημόσιου Τομέα

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Διαφορετική και επιλεκτική μεταχείριση προς ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων του Δημόσιου Τομέα».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ. αριθ. 2193/2014 απόφαση του έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των ένστολων από 1-8-2012 έως σήμερα. Στο Υπουργείο Οικονομικών δόθηκε προθεσμία δύο μηνών από την Επιτροπή Συμμόρφωσης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιστραφούν αναδρομικά οι κρατήσεις και να αποκατασταθεί ο μισθός των ένστολων στα επίπεδα του Αυγούστου 2012 η οποία έχει παρέλθει προ πολλού.
Τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σταδιακά, κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών της οικονομικής κρίσης, υπέστησαν συνολικά εννέα μειώσεις που καταλήγουν σε απώλεια του 50 % των αποδοχών τους από την κατάργηση επιδομάτων και την μείωση απολαβών. Παρόμοιες απώλειες βιώνουν και οι απόστρατοι .
Πρόσφατα, ο κλάδος των δικαστικών μετά από παρόμοια απόφαση δικαίωσης, που οι ίδιοι εξέδωσαν για τις απολαβές τους, έλαβε 100 εκ. ευρώ αναδρομικά και αύξησε το κόστος λόγω αποκατάστασης απολαβών κατά περίπου 69,5 εκ. ευρώ ετησίως με διαδικασίες εξαιρετικά γρήγορες και οριακά προκλητικές.
Ταυτόχρονα, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα (καθηγητές ΑΕΙ, νοσοκομειακοί γιατροί, κ.α) καθώς και εκπρόσωποι κλαδικών φορέων, έχουν υποβάλει ένδικα μέσα ζητώντας την ακύρωση των περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ ως αντισυνταγματικές είτε ατομικά, είτε ομαδικά, είτε μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων τα οποία εκκρεμούν σε διάφορα δικαστήρια της χώρας. Όλοι έχουν σαν βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση των απολαβών τους στα επίπεδα του 2012.
Η διαφορετική και επιλεκτική μεταχείριση των εργαζόμενων του τομέα της δημόσιας διοίκησης του κράτους αντιβαίνει τις διατάξεις περί ισότητας των πολιτών και αίρει σοβαρά ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας.
Εφόσον η κρατική παρέμβαση στην μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων έχει οριζόντιο χαρακτήρα θα πρέπει και η αντίστοιχη «αποκατάσταση» όπως αυτή ορίζεται από δικαστικές εντολές, να έχει εξίσου οριζόντιο και όχι επιλεκτικό εύρος εφαρμογής.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
• Πως σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν προσφυγές κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων κατά των περικοπών τους που δικαιώνονται;
• Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να δημιουργήσει συνολική ρύθμιση για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις και ειδική μεταχείριση κάποιων κλάδων όπως άλλωστε οφείλει στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας;
• Θα συνεχίσει το Υπουργείο να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και προνομιακή μεταχείριση προς «ειδικούς» κλάδους ισχυρών κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων όπως για παράδειγμα Δικαστικούς, Κληρικούς, Ένστολους κ.α.;
• Με ποιες συγκεκριμένες δράσεις σκοπεύει το Υπουργείο να διατηρήσει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό σε καθεστώς πλήρης ισονομίας;
• Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να εφαρμοστούν στο ακέραιο οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για όλους και όχι μόνο σε ειδικές κατηγορίες και αν όχι για ποιο λόγο ;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός
24/9/2014