Ανεπάρκεια διερμηνέων στα ελληνικά πανεπιστήμια για τους φοιτητές/τριες με προβλήματα ακοής

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Ασυνέπεια του ΥΠ.Ε.Π.Θ. απέναντι στους Επιμορφωτές Τ.Π.Ε.

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Ασυνέπεια του ΥΠ.Ε.Π.Θ. απέναντι στους Επιμορφωτές Τ.Π.Ε.

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Εις ώτα μη ακουόντων

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ                …

Εις ώτα μη ακουόντων

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ      …

Κίνδυνος ερημοποίησης της Αταλάντης από μεγάλη τουριστική επένδυση

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                     …

Κίνδυνος ερημοποίησης της Αταλάντης από μεγάλη τουριστική επένδυση

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                     …

Στο στόχαστρο μεγάλων επενδυτών έκταση 12.500 στρεμμάτων στον ΄Εξαρχο

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ                   …

Στο στόχαστρο μεγάλων επενδυτών έκταση 12.500 στρεμμάτων στον ΄Εξαρχο

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ                   …

Ανεπαρκής η πρόληψη παιδικής κακοποίησης

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣΘΑΝΑΣΗΣ…

Ανεπαρκής η πρόληψη παιδικής κακοποίησης

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣΘΑΝΑΣΗΣ…