Ειδική εισφορά πετρελαιοειδών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗΠρος τους…

Ειδική εισφορά πετρελαιοειδών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕΡΩΤΗΣΗΠρος τους…

Αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Δίολκου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 30/07/2010                                                                                                                          …

Αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Δίολκου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ30/07/2010                                                                                                                         …

Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) χωρίς εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                    …

Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) χωρίς εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                    …

Διασφάλιση της ποιότητας του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ29/07/2010   ΕΡΩΤΗΣΗΠρος…

Διασφάλιση της ποιότητας του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ29/07/2010   ΕΡΩΤΗΣΗΠρος…

Διατήρηση του ΧΑΔΑ Λεχαινών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                  …

Διατήρηση του ΧΑΔΑ Λεχαινών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                  …

Ομιλία κατα τη συζήτηση «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

/
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                                                              …

Ομιλία κατα τη συζήτηση «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

/
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                                                              …