Εγκατάλειψη της βιολογικής γεωργίας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                                               …

Εγκατάλειψη της βιολογικής γεωργίας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                                               …

Μια επίκαιρη πρόκληση για τη δημοκρατία

/
Μια επίκαιρη πρόκληση για τη δημοκρατία…

Περιβαλλοντικός συναγερμός από την πυρκαγιά στη Δράμα

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Περιβαλλοντικός συναγερμός από την πυρκαγιά στη Δράμα

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Μέτρα για την αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης και της ανεργίας που προκαλείται από την παρατηρούμενη υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                    …

Μέτρα για την αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης και της ανεργίας που προκαλείται από την παρατηρούμενη υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                    …

Διαχείριση τοξικών αποβλήτων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Διαχείριση τοξικών αποβλήτων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης Πατρών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                  …

Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης Πατρών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                   …

Θερμοηλεκτρική Μονάδα Υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                  …