Άρθρα

Το κράτος χάνει από το παρεμπόριο περισσότερα από όσα εισπράττει με τον ΕΝΦΙΑ

Οξύ παραμένει το πρόβλημα του παρεμπορίου…

Κίνδυνος απώλειας δημόσιων εσόδων από παραγραφή υποθέσεων φοροδιαφυγής

Mε αφορμή την απόφαση 1623/2016 του Συμβουλίου…