Άρθρα

Κίνδυνος απώλειας δημόσιων εσόδων από παραγραφή υποθέσεων φοροδιαφυγής

Mε αφορμή την απόφαση 1623/2016 του Συμβουλίου…